Брезнишките общински съветници разрешиха Община Брезник да поеме разходи, свързани с кандидатстване за саниране на общински апартаменти

Общински съвет-Брезник одобри поемането на разходи, свързани с “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1” за самостоятелни обекти, собственост на Община Брезник, в сгради в режим на етажна собственост.кандидатстване по процедура, предаде репортер на Zapadno.com.

Решението за това беше прието на заседание, което се проведе на 20 януари. Общинската администрация притежава 5 самостоятелни обекта, които са апартаменти в сгради в град Брезник. Апартаментите се намират в сгради на улиците “Борис Антов” и “Октомври”.

В докладната до общинските съветници е записано, че разходите за обследване за установяване на техническите характеристики, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност не могат да надвишават сумите в размер на 6 лева и 28 стотинки с включен ДДС за един квадратен метър. В процеса на подготвяне на документите за кандидатстване възникват и други разходи, свързани с административни и други такси, които биват поемани от членовете на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

Виж също...

Loading...