Общинските съветници на Трън не са отправили нито едно предложение по време на заседанията през последните 3 месеца на 2022 година

58 решения е приел Общински съвет-Трън за периода 1 септември – 31 декември 2022 година. За този период съветниците са се събирали на 5 редовни заседания, става ясно от отчет за дейността на Общинския съвет.

От приетите решения най-много са били тези, които са свързани с устройство на територията и строителство или 14. На второ място са решения, засягаща общинската собственост или 11 броя. Решенията, свързани с планове, програми, стратегии, анализи и отчети са 5. С еднакъв брой или по 4 са решения, свързани с финанси, общински гори, образование, проектно предложение.

В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 55 документа, от които 52 по предложение от Община Трън и 3 от председателя на Общинския съвет. Нито едно предложение не е постъпило от общинските съветници за тримесечието.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...