Община Брезник ще си сътрудничи със Столична община за административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица

Общински съвет-Брезник разреши общинската администрация да вземе участие в сътрудничество за изпълнение на споделена услуга, която е свързана с превод на български жестов език, предаде репортер на Zapadno.com.

Член 24 от 3акона за българския жествов език гласи, че: „Държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестав език…” Към настоящия момент Община Брезник не разполага с административен капацитет и с възможност за предоставянето на цитираната по-горе услуга, пише кметът на Брезник Васил Узунов в докладна до общинските съветници. Документът беше разгледан на редовно заседание в края на миналата работна седмица.

Разпоредбите на член 62 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дават възможност Общините да могат да сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт и с разпоредители с бюджет по бюджета на една Община за изпълнение на споделени услуги и/или дейности. В тази връзка в общинската администрация на Брезник чрез Националното сдружение на общините е било получено писмо от Столична община относно общинско сътрудничества за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация”, предвид дефицита на преводачи на български жестов език в Република България и концентрацията на такива в големите градове, гласи още в разяснението до общинските съветници на Брезник.

Тази услуга се осъществява чрез видеоконферентна връзка между служителя (деловодител) на Община Брезник – потребител, глухото лице – заявител на административно обслужване и преводача на български жестов език – служител на оператора. За целта да се осъществява сътрудничество трябва да се подпише споразумение.

Общинските съветници на Брезник дадоха съгласие Община Брезник да вземе участие в сътрудничеството за изпълнение на споделената услуга.

Виж също...

Loading...