Заместник-кметовете на Брезник и Трън И. Бъчваров и Р. Младенова взеха участие в заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата

Координация при изпълнение и планиране на областната политика по безопасност на движението по пътищата бе темата на заседание на Областната комисия по безопасност на движение по пътищата, съобщиха от Областна администрация-Перник, където се проведе събитието.

Участие в заседанието взеха областният управител Людмил Веселинов, представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, заместник-кметовете на общините Брезник и Трън Иван Бъчваров и Румяна Младенова, както и всички институции в областта, имащи отношение по темата. На срещата бяха приети годишния областен доклад по безопасност на движението по пътищата за 2022 година, за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата, както и годишната областна план-програма по безопасност на движението по пътищата за 2023 година. Бе обсъден и приет графикът на заседанията на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Перник.

Виж също...

Loading...