Места за настаняване в област Перник са изкарали 168 хиляди лева от 1 738 лица, които са пренощували през месец декември 2022 година

Близо 170 хиляди лева са приходите на места за настаняване в област Перник с над 10 легла (хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване) за месец декември 2022 година, съобщиха от Националния статистически институт.

През последният месец на миналата година в региона са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на леглата в тях е бил 504, а легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) е 15 624 броя. Реализираните нощувки за месец декември са 3 257 броя, като 496 от тях са от чужденци. Общият брой на пренощувалите лица в местата за настаняване е бил 1 738. Приходите от нощувките за месеца възлизат на 168 хиляди лева, като 28 хиляди лева са от чуждестранни граждани.

Виж също...

Loading...