51 лица в Трън са имали работа по програми, за подобряване чистотата в общината е нужен нов камион

“Независимо от сложната политическа ситуация в страната в момента – действащ „удължителен“ закон за държавния бюджет за 2022 година, липса на действащо редовно правителство и нарастваща инфлация, общинското ръководство е заредено с оптимизъм и сили за реализация на поставените задачи и цели през 2023 година. Нека работим упорито, да бъдем последователни и отговорни в действията си, нека заедно градим и надграждаме за просперитета на община Трън!” С тези изречения кметът на Трън Цветислава Цветкова завършва отчета за 2022 година за управлението на пограничната община, видя Zapadno.com.

Годишният отчет за изминалите 12 месеца беше разгледан от общинските съветници на Трън на заседание през миналата седмица. В документа на общинското ръководство са посочени извършените през 2022 година дейности и постигнатите резултати. Сред тях са ремонти на улици, общински сгради и други благоустройствени дейности.

Друго направление, по което работи Община Трън, е чистотата на околната среда. Със съжаление кметът Цветислава Цветкова обяснява, че най-старият от трите сметосъбиращи камиони често аварира и през повечето време е в ремонт. Това е причината от администрацията да поискат връщане на част от средствата от Регионалната инспекция по околната среда и водите за закупуване на транспортно средство за събиране на отпадъци. В края на 2022 година трънските общински съветници дадоха зелена светлина на Общината подготви необходимите документи, с които да изиска средства. Прочетете още по темата в публикацията: Община Трън с намерение да замени малкия камион за сметосъбиране с друг чрез отчисления за такса депо към Регионалната инспекция по околната среда и водите.

От отчета се научава още, че миналата година е приключила техническата рекултивация на бившето депо за битови отпадъци по пътя за село Банкя. “На терена ще продължи извършването на биологична рекултивация, включваща комплекс от мероприятия за възстановяване на продуктивността на рекултивираната площ, която следва да приключи през 2025 година”, отбелязва кметът на Трън.

Друг въпрос, който е сред поставените за разрешаване, е промяна на начина на отопление на средно училище “Гео Милев” в град Трън. В детска градина “Ален мак” пък е било извършено обследване и е издаден сертификат за постигната енергийна ефективност. През миналата година двете институции са снабдени с и 16 броя пречистватели за въздух.

В отчета в раздела за създаване на устойчив икономически растеж и стимулиране на малките и средни предприятия в община Трън кметът пише: “Промените в пазарната среда рязко измениха икономическото развитие на община Трън през последните 30 години. Демографската криза също е предизвикана от резките изменения в икономиката. В сегашно време икономиката на общината основно се реализира от малки и средни предприятия в сферата на селското стопанство, дърводобива и услугите”. Засегнати са и темите, свързани с туризма и културата в пограничната община.

По програми за заетост през 2022 година в Трънско са работили 51 лица, като най-много работа е осигурена по регионална програма или за 42 лица. Други 3 лица са получили помощ за пенсиониране, 4 лица са имали заетост чрез програма за хора с трайни увреждания и две лица са работили по други мерки.

Виж също...

Loading...