До края на месец март жителите на община Трън могат да заявят, че искат да си закупят дърва за огрев

Крайният срок за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев от общинските гори в Трънско е 31 март, съобщиха от Община Трън.

Заявките за закупуване на дърва за огрев са за отоплителен сезон 2023/2024 година. Заявленията се подават до кметските наместници на населените места за включване в списъка на физическите лица, имащи право на закупуване на дърва за огрев. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по този ред за една календарна година, е до 10 пространствени кубически метра, уточняват от общинската администрация.

В края на 2022 година Общински съвет-Трън прие годишния план за ползване на дървесина от общинските горски територии за 2023 година. Според плана през тази година обемът за ползване от общинските гори в пограничната община е 45 000 плътни кубически метра лежаща маса, от които 30 000 плътни кубически метра широколистна и 15 000 плътни кубически метра иглолистна дървесина.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...