Личните лекари в Брезнишко обслужват 5 034 жители на общината, а други 349 човека разчитат на джипита в други общини

На територията на община Брезник няма лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. Функционира филиал към Център за спешна медицинска помощ-Перник, 5 броя общопрактикуващи лекари (трима в град Брезник, един в селата Ноевци, Кошарево и Долна Секирна и един в селата Режанци, Бегуновци и Конска), както и 2 броя стоматолози в град Брезник. Населението в община Брезник е съставено от 5 904 души. Това става ясно от анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Брезник, видя Zapadno.com.

По данни на Районна здравноосигурителна каса-Перник общият брой на жителите на община Брезник, избрали личен лекар са 5 383, в това число 5 034 лица, избрали личен лекар на територията на Брезнишко и 349 лица, избрали личен лекар в останалите общини на област Перник. Не може да се даде информация дали има необхванати от личен лекар жители на общината, тъй като това е свободен избор и не може да се посочат причините, ако има необхванати, пише в анализа в раздела за здравеопазване.

Филиалът на Центъра за спешна медицинска помощ разполага с 3 броя линейки, но на смяна работи само по един екип. На практика центърът обслужва населението с една линейка на дежурство – дневно и нощно. Това е твърде недостатъчно, имайки предвид голямата територия на община Брезник – 404 квадратни километра, представляваща 16,9 % от територията на област Перник.

Град Брезник отстои на 18 километра от областния град и на 50 километра от столицата, което улеснява достъпа до болнична помощ на населението от града. За съжаление има села в община Брезник, отдалечени на 45 – 46 километра от областния град Перник, респективно от най-близкото лечебно заведение. Това са селата Банище, Ръждавец, Горна Секирна, Долна Секирна, Душинци и други. В тези села, както и в други отдалечени населени места (Брусник, Завала, Ярославци, Муртинци и Билинци), населението е застаряващо, предимно в над трудоспособна възраст, с много здравословни проблеми. Често пъти се налага, при невъзможност на „Спешна помощ“ да реагира, защото е на друг адрес и при отсъствие на близки, кметските наместници да оказват помощ на хората, като ги транспортират до лечебни заведения или ползват за транспортиране линейката, собственост на Община Брезник.

Виж също...

Loading...