Община Брезник ще предоставя резидентни грижи за 15 човека, а администрацията в Трън създава социална услуга за 10 лица

Новото картиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани от държавния бюджет в Пернишка област беше одобрено от шестте Общини в региона, съобщиха от Областна администрация-Перник.

На 15 февруари в Областна администрация-Перник бе проведено заседание, на което се направи обсъждане и съгласуване между кметовете на общините в областта с цел планиране от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво. Заседанието бе водено от заместник-областният управител Илинка Никифорова и на него присъстваха директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник, представители на Агенция за социално подпомагане, служители на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Перник, експерти от Областна администрация-Перник, заместник-кметове на общини, директори на дирекции за социално подпомагане, както и експерти в сферата на социалните услуги.

На заседанието въз основа на анализа на потребностите на областно ниво Общините се споразумяха за разкриването на резидентни грижи. Община Брезник ще разкрие социална за 15 броя лица и увеличаване броя на съществуваща от 15 броя на 16 броя лица.

Освен резидентните грижи Общините се споразумяха и за разкриване на интегрирани социално-здравни услуги. Община Трън ще създаде една социална услуга за 10 лица. Осигуряване на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертва на трафик.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...