Процедури, свързани със соларни паркове край Бърдото, ще разглеждат общинските съветници на Брезник

Две докладни, които са свързани с процеси по изграждане на фотоволтаични паркове в землищата на град Брезник и брезнишкото село Слаковци, ще бъдат разглеждани от Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Едната докладна е за искане за разрешение за изработване на проект за обособяване на урегулиран поземлен имот за фотоволтаичен парк в землището на град Брезник. Соларният парк ще е за нуждите на “Трейс Рисорсиз” ЕООД и ще попада в обхвата на концесионната площ на фирмата в Брезник. Към заявлението за изработване на проекта е приложено становище на главния архитект и задание за проектиране.

Другата докладна е за допускане изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя в землището на село Слаковци за изграждане на фотоволтаичен парк. Инвестицията за соларния парк ще е на софийските фирми “Граово Солар Парк” ЕАД и “Слаковци Солар Парк” ЕАД. Земята, на която двете фирми имат намерение да градят фотоволтаичен парк, представлява два поземлени имота в местността “Атанасова поята” в землището на селото. Към докладната са приложени скици, задания и нотариален акт за собственост.

На 17 февруари общинските съветници на Брезник ще проведат редовно заседание, на което трябва да вземат решения по двете процедури, свързани с фотоволтаични паркове.

Първият парк край Бърдото, който произвежда електроенергия от Слънцето, бе изграден през 2021 година на мястото на бившето депо за битови отпадъци на община Брезник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...