Капиталовите разходи на Брезник през 2023 година: Реновиране на улици в града, нов паркинг в центъра, ремонт на покрива на кметството в Кошарево и други предвидени дейности в общината

Общински съвет-Брезник одобри поименния списък за капиталови разходи през 2023 година в община Брезник. Решението за това беше прието с 12 гласа “за” на провелото се на 17 февруари редовно заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Преди приемане на докладната беше разяснено, че списъкът е предложен за приемане, за да могат да се провеждат обществени поръчки без да има приет бюджет на Община Брезник. В списъка за капиталови разходи за 2023 година са включени различни дейности като ремонти на дълготрайни материални активи, придобиване на такива, изграждане на инфраструктурни обекти и други. Проектът предвижда ремонт на покривите на административна сграда на улица “Андрей Михайлов” № 75 в Брезник, кметското в село Кошарево и общинска сграда на улица “Борова гора” № 10 в общинския център. За ремонтите на покривите ще са необходими 154 000 лева. Заложени са ремонти на улиците “Могилица”, “Борова гора”, “Славей”, Цвета Лумбарова” и Стоян Миленков” в Брезник на обща стойност 250 000 лева. За общо 6 000 лева се предвижда да бъдат закупени компютърни конфигурации по различни функции. За видеонаблюдение са заложени 16 122 лева. В проекта е записана и помпа за отоплителна инсталация на детска градина “Брезица”, за която са заложени 4 552 лева. Закупуването на подземни контейнери пък ще струва 35 865 лева. За паркинг на улица “Христо Ботев” в Брезник са записани 50 000 лева. Паркингът ще се намира на мястото на бившата автогара.

Според документа за реконструкция на улица “Александър Филипов” в града са предвидени 1 249 000 лева. За водопровод от пречиствателна станция “Ноевци” до резервоара на селото са заложени 26 154 лева. Изграждане на паркинг на улица “Владо Радославов” в Брезник ще струва 60 000 лева.

В списъка са включени и други обекти на територията на община Брезник.

Виж също...

Loading...