Нова услуга от сайта на Община Брезник: Денонощно могат да се заплащат задължения за местни данъци и такси, както и да се правят справки

Министерството на електронното управление разработи нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци, която спестява време и средства на гражданите. Услугата вече е достъпна и през електронната страница на Община Брезник в реално време, денонощно, включително за гражданите, които живеят извън територията на страната чрез egov.bg, съобщиха от общинската администрация.

При автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. Там, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“. Услугата стартира процес по запитване на всички присъединени към “Местни данъци и такси” Общини за налични задължения по единния граждански номер на потребителя.

Като отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс „От старо към ново“ (невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари задължения).

На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез централния виртуален ПОС терминал, като за трансакцията не се дължат такси и комисионни.

Виж също...

Loading...