Над 1 000 са лицата от Брезник, които работят на територията на общината, 37 от тях си вадят хляба предимно от вкъщи

Към 7 септември 2021 година 4 817 души или 22,8 % от всички трудови мигранти в област Перник пътуват до населени места на територията на областта. Преобладаващата част от тях (86,7 %) работят в градовете, а останалите 13,3 % – в селата на областта. Пътуващите до населени места извън границите на област Перник са 16 312 или 77,2 % от трудовите мигранти, като от тях 99 % пътуват към градовете, а 1 % – към селата на други области. Област Перник е с най-висок относителен дял в страната на трудовите мигранти, пътуващи извън границите на областта, което може да се обясни с близостта й до столицата. Заетото население в област Перник е с най-висок интензитет на трудовите пътувания в страната – 449 промила или всяко второ заето лице в областта пътува от населеното място, в което живее, до населеното място, в което работи, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Kъм 7 септември 2021 година заетите лица в община Брезник са 1 963, като 37 от тях са отговорили, че работят предимно от вкъщи, а 58 са без фиксирано работно място. Най-много лица от заетите в Брезнишко или 1 016 са отговорили, че работят на територията на общината. 846 лица са отговорили, че отиват на работа в друго населено място в страната, като 447 от тях са заети в други райони извън област Перник. 348 лица от община Брезник работят в други общини в региона.

Виж също...

Loading...