Прокурор оспорва подзаконов нормативен акт от наредба в община Трън: Съдът образува дело по оспорването на държавния обвинител

Прокурор в Окръжната прокуратура-Перник оспорва подзаконов нормативен акт от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Трън, научи Zapadno.com.

Оспорването е постъпило в Административен съд-Перник и е срещу разпоредбата на член 26, алинея 1, точка 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Трън, която е приета с решение от 31 януари 2019 година, но е изменена и допълнена с решение от 15 април 2021 година на Общинския съвет в Трън. По описа на Административен съд-Перник е образувано административно дело.

Виж също...

Loading...