Амбулаторните прегледи от спешните медици в Трън и Брезник продължават да са най-много от всички филиали на Центъра за спешна медицинска помощ

На 234 повиквания на спешния телефон 112 са се отзовали през изминалата седмица екипите на Центъра за спешна меди цинска помощ, което с 2 по-малко от предходната, пише вестник “Съперник”.

Във филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ в региона през миналата седмица са извършени общо
160 амбулаторни прегледа, което е с 23 повече в сравнение с предходната. Продължават да са най-много амбулаторните прегледи в Трън, следвани от Брезник. Линейките на спешния център са транспортирали миналата седмица 79 пациенти, което е с 8 по-малко от предходната седмица.

Виж също...

Loading...