Детското население в община Брезник е съставено от около 800 деца, а лицата в надтрудоспособна възраст са над 2 хиляди

“5 904 души е населението на община Брезник, като 5 091 от тях са пълнолетните лица, а 813 са децата до 18-годишна възраст. Показателите за населението в Брезнишко са по данни на Националния статистически институт от 2021 година.” Това показва анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Брезник, видя Zapadno.com.

Средната гъстота на населението в общината е 18,6 жители на квадратен километър, при средна гъстота за страната 69 жители на квадратен километър. Съотношението градско-селско население е 55 % – 45 % с подчертана тенденция да намалява в селата, като в някой от тях то е до степен обезлюдяване. Населението на община Брезник е концентрирано в общинския център, което ограничава ефективното използване на територията и съществуващите природни ресурси в общината. Това става ясно от данни от Плана за интегрирано развитие на община Брезник, изготвен през 2021 година.

Общо 2 075 са лицата в надтрудоспособна възраст в община Брезник. 362 от лицата в надтрудоспособна възраст са в невъзможност за самообслужване. Общо 230 са лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна среда. Броят на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания е 1 167.

Лицата с трайни увреждания са общо 932, от които 908 са пълнолетните лица и 24 са децата до 18-годишна възраст. Общо 352 са пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...