Детското население на Трънско е съставено от близо 700 деца, а лицата в общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст са над 1 800

Населението на Трънско е съставено от 4 175 души, от които 3 501 са пълнолетните лица, а 674 е броят на децата до 18-годишна възраст, става ясно от анализ планирането на социалните услуги в общината.

Лицата в надтрудоспособна възраст в пограничната община са 1 862. Лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания в невъзможност за самообслужване и живеещи в домашна среда са 426. Броят на децата от 0 до 7 години в Трънско е 198. Лицата с трайни увреждания са 537, от които 521 са пълнолетните и 16 са децата до 18-гоишна възраст. Тези деца живеят в домашна среда. Броят на пълнолетните лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст е 171.

Източниците на данните в анализа са Националният статистически институт, служба “ГРАО” към общинската администрация на Трън, териториалните структури на дирекция “Социално подпомагане”, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, потребители на социални услуги и институции на територията на община Трън, които имат отговорност по въпроси, свързани със социални услуги.

Виж също...

Loading...