Вековно дърво в Пирин, открито от трънчанин-лесовъд, е ограничено за туристи заради пречупен клон

Служители на дирекция „Национален парк Пирин“ са установили, че вследствие на метеорологичните условия един от най-ниско разположените клони на Байкушевата мура се е пречупил частично. Съществува опасност от пълно пречупване и свличане на компрометираната част върху дървената стълба, осигуряваща достъп на туристите до дървото, съобщиха от дирекцията.

С цел осигуряване на безопасност от дрекция „Национален парк Пирин” временно ограничават достъпа на туристи до Байкушевата мура. Информация за опасността на български и английски език е поставена на видно място преди достъпа до дървото. За ситуацията са уведомени компетентните звена в Българска академия на науките и Лесотехническия университет.

Надморската височина, на която расте Байкушевата мура е 1 930 метра. Възрастта на дървото е над 1 300 години и е с внушителната обиколка на ствола 7 метра и 80 сантиметра. Височината му е 26 метра, като е отбелязана и 1897 година. Откривателят на дървото е Константин Байкушев, който е роден на 10 февруари 1867 година в град Трън. В началото на XX век създава службата по укрепване и залесяване в България. Константин Байкушев пръв открива и описва през 1897 година вековната черна мура в местността “Бъндерица” в Пирин, която по-късно е наречена на негово име – Байкушева мура.

Снимка: дирекция “Национален парк Пирин”

Виж също...

Loading...