Ловно-рибарското сдружение в Трън свиква общо събрание, на което ще се утвърждава членският внос за 2024 година

Общо събрание на пълномощниците ще проведе ловно-рибарско сдружение “Руй” в град Трън, научи Zapadno.com.

Събранието ще се проведе на 21 април от 10 часа в народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”. В дневния ред са включени отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2022 година, отчет на контролната комисия за миналата година, приемане на програма на организацията за 2023 година, утвърждаване сумата за членски внос за 2024 година и други точки.

При липса на кворум на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...