Капиталовите разходи на Трън за 2023 година: Изграждане на кът за отдих, основни ремонти на улици в общината и други обекти в поименния списък

Общински съвет-Трън прие предварителните лимити по разходите по проектобюджета за 2023 година на Община Трън в условията на отложено приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за тази година. Решението бе прието с 11 гласа на провелото се на 23 февруари заседание на общинските съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

С решението си трънските общински съветници приеха програмата за капиталови разходи и одобриха разпределението на целевата субсидия за капиталовите разходи. В два списъка за тези разходи са записани основни ремонти на улици в град Трън и селата Зелениград, Туроковци, Ездимирци, Неделково, Стайчовци и местност “Ждрелото”, както и ремонт на част от тротоар на улица “Бор” в общинския център. Включени са още ремонти на част от общинската пътна мрежа, ремонт на детска площадка в центъра на Трън, ремонт на спортна площадка в общинския център, ремонт на подпорни стени, ремонт на покрива на общинска сграда в село Врабча, изграждане на кът за отдих в града и средства за биологична рекултивация на бившето сметище. Заложено е още закупуване на автомобил с повишена проходимост и колесна формула 4х4, компютри, принтери, NAS – устройство, моторни триони и бензинов къртач. За всичките тези обекти ще са необходими общо 2 935 033 лева.

Освен това с решението се утвърждава план-сметката на общинското предприятие “Трънска гора” за 2023 година. План-сметката на предприятието показва, че за тази година са необходими 340 000 лева разходи за заплати, материали и други. Плануваните приходи на “Трънска гора” за годината са 1 250 000 лева от продажба на дървесина.

Чрез приемането на докладната Общинският съвет на Трън одобри и субсидиите за издръжка за 2023 година в местни дейности. За спортни клубове те са в размер на 15 000 лева, за Домашния социален патронаж парите са в размер на 165 000 лева, издръжката на клуба на пенсионера ще струва 17 300 лева. Други 110 000 лева ще са необходими за субсидиране на детска градина „Ален мак“. За Общински исторически музей са записани 227 384 лева, в това число 117 384 лева преходен остатък от целеви трансфер за 2022 година. Обредните дейности са в размер на 125 200 лева. Чистотата в пограничната община ще струва 1 025 000 лева, а субсидията за дейностите по озеленяване е 210 826 лева.

Виж също...

Loading...