Близо 2 800 са търговските обекти в област Перник, които са работили през 2021 година, най-много са магазините и павилионите

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 година нефинансовите предприятия в област Перник са реализирали продажби на едро (включително ДДС и акцизи) на стойност 851 милиона лева, от които 73,2 % са от нехранителни стоки и 26,8 % – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 28,4 %, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на  продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 7,8 % и 38 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Продажбите на дребно (включително ДДС и акцизи) за 2021 година са на стойност 441 милиона лева, като преобладават нехранителните стоки с дял от 57 %. В сравнение с 2020 година обемът на продажбите на дребно в номинално изражение нараства с 11,7 %, като е отчетен ръст както на продажбите на дребно на нехранителни стоки, така и на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 8,3 % и 16,6 %.

През 2021 година в област Перник са работили 2 755 търговски обекта за продажби на дребно. С най-голям относителен дял са магазините и павилионите – 70,5 %, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (включително автомати) – 13,8 %, складове за продажба на дребно – 11,8 %, будки и сергии в стационарната търговска мрежа – 3 %, бензиностанции и газостанции – 0,9 %. Магазините и павилионите намаляват с 0,8 % спрямо предходната година, като е отчетен спад както при магазините и павилионите за нехранителни стоки, така и при тези за храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 1,1 % и 0,2 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...