За зарибяването на река Конска, която извира от Брезнишко, министърът на земеделието стартира процедура

Стартира производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за определяне на водни обекти за зарибяване през 2023 година. Сред тези водни обекти е и река Конска, която извира от Завалската планина в Брезнишко, видя Zapadno.com.

Целта е да бъдат определени водни обекти, в които лицата, разпространяващи билети за любителски риболов, могат да извършват зарибявания през 2023 година, разходвайки средства в размер не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов.

Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, министърът на земеделието със заповед определя обектите за зарибяване по член 22а, алинея 5 от Закона за рибарството и аквакултурите. В тази връзка началниците на отдели „Рибарство и контрол“ на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ са направили предложения за водоеми, които да бъдат определени за зарибяване със средства по реда на член 22а, алинея 5 от Закона за рибарството и аквакултурите. В проекта на заповед са включени естествени и изкуствени водни обекти или зони от тях, използвани за любителски риболов, става ясно от проекта на документа.

Водните обекти за област Перник, които са определени за зарибяване през тази година, са четири. Един от тях е река Конска, която извира от Завалска планина и преминава през общините Брезник и Перник преди да се влее в река Струма. Реката извира от малко над 1 000 метра надморска височина. Тече в посока юг-югоизток в плитка и слабо залесена долина през историко-географската област Граово. При село Видрица навлиза в Брезнишкото поле, където долината й се разширява и напълно обезлесява. Тук приема и най-големите си притоци – Брезнишка река, Селска река (Ноевска река) и Мещичка река. Влива се отдясно в река Струма, на 656 метра надморска височина в северозападния край на град Батановци, пише в “Географски речник на България”.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...