Програмата за развитие на потребилната кооперация “Самопомощ” в село Ноевци ще се приема на годишно събрание

Годишно събрание ще проведе потребителна кооперация “Самопомощ” в брезнишкото село Ноевци. Събранието е насрочено за 22 март и ще се проведе в сградата на кооперацията, става ясно от покана към членовете.

В проекта за дневен ред на събранието са включени 12 точки. Сред тях са увърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови член кооператори и прекратяване на членство, приемане на програма за развитие на кооперацията за 2023 година, даване на вещни права, свързани с търговска сграда в село Велковци и други.

Виж също...

Loading...