Стартирането на основния ремонт на пътя Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци се забавя, след като грешка прекрати процедура за технически проект

Нова обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на близо 66 километра от второкласния път 63 Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци обявиха от Областно пътно управление-Перник, видя Zapadno.com.

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на пътните участъци, част от републиканската пътна мрежа, с цел привеждането им в нормативно-експлоатационна пригодност. Прогнозната стойност е 1 315 560 лева без включен ДДС или 1 578 672 лева с ДДС. Поръчката е обявена на 7 март и до 18 април 2023 година ще се събират оферти за участие в нея.

Това е втора обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 66-километровата отсечка. Първата такава беше обявена през есента на 2022 година. Тогава за изработването на такъв проект се явиха 15 кандидати. Впоследствие обществената поръчка беше прекратена на 20 декември 2022 година, поради грешки в обявяването. “При обявяването на поръчката в платформата ЦАИС в секция „Параметри“ е прикачен образец № 2 – Техническо предложение, с едно съдържание, а в секция „Изисквания“ е прикачен образец № 2 – Техническо предложение с друго съдържание. Разликата е в частта нат. IV– Авторски надзор, както и в т. VII, чието съдържание е изменено”, гласят мотивите за прекратяване на поръчката.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение, поясниха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Виж също...

Loading...