С пари от отчисления Община Брезник ще назначава безработни да чистят и ще закупува контейнери за сметосъбиране

Общински съвет-Брезник взе решение за разходване на отчисления и обезпечения по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъците за 2023 година, Това се случи на провелата се на 1 март извънредна сесия на Общинския съвет, предаде репортер на Zapadno.com.

Съгласно Закона за управление на отпадъците месечните отчисления и обезпечения, които Община Брезник изплаща, могат да се заделят за друга дейност по линия на отпадъците. “Затова тази година ние решихме част от тези пари да ги прехвърлим за малка част за назначаване на хора, друга част за закупуване на съдове за смет и някаква част за евентуално покриване разходи за гориво, надхвърлени през годината. В докладната не сме описали подробно тези неща, защото догодина януари месец ще трябва да отчитаме какво сме направили. И ние нямаме сигурност каква ще бъде цената на контейнерите, когато вече имаме бюджет и можем да обявим обществената поръчка, може да се окаже значителна разлика в сумите”, поясни пред общинските съветници екологът на Община Брезник Детелина Виденова.

Прогнозната стойност за назначаване на персонал, закупуване на съдове за сметосъбиране и гориво, е около 180 000 лева. Такава е и прогнозната сума, която се събира за една година от отчисленията. С около 86 000 лева е предвидено да бъдат наети 11 безработни лица за извършване на дейности по почистване на обществени пространства. Те ще бъдат наети на трудови договори и на минимална работна заплата за периода 1 април – 31 декември 2023 година. За персонала, който ще бъде нает, ще се закупят метли, лопати, ръкавици и чували на стойност около 1 500 лева. По отношение на съдовете за смет с около 70 000 лева се предвижда закупуването на контейнери по 5 кубически метра за събиране на строителни и за битови отпадъци, контейнери тип “бобър”, 120-литрови пластмасови кофи и паркови кошчета. 23 081 лева се очаква да бъдат прехвърлени за гориво за сметосъбиране и сметоизвозване в случай на недостиг на такова.

С 9 гласа “за” общинските съветници решиха да дадат съгласието си за периода от 1 януари до 31 декември 2023 година Община Брезник да не внася дължимите отчисления по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъците и да ги задели за дейности, свързани с управлението на отпадъците чрез вътрешни компенсирани промени. Предстои кметът на община Брезник да извърши необходимите вътрешни компенсирани промени по приетото решение и без да изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне и размера на таксата за битови отпадъци. За удостоверяване на изразходваните средства на Регионалната инспекция по околната среда и водите-София ще се представи заверено копие от решението на Общинския съвет и разходооправдателни документи.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...