Близо 370 килограма негодни за консумация храни са открити в търговската мрежа и заведения за обществено хранене в страната

Миналата седмица по време на официалния контрол в цялата страна, от Българската агенция по безопасност на храните са възбранили и насочили за унищожаване 368 килограма и 200 грама храни от животински и неживотински произход и безалкохолни напитки, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните извършиха общо 1 893 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене. Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, тематични, както и проверки на кухненски блокове на детски градини и млечни кухни. Издадени са общо 21 акта за административно нарушение и 94 предписания.

Констатираните несъответствия основно са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход и без етикетировка. Също така несъответствия по сграден фонд, незадоволително хигиенно състояние, както и нерегистрирани по Закона за храните работещи обекти.

Виж също...

Loading...