След оспорване от прокуратурата Община Трън отменя незаконосъобразни местни такси

Писмени предложения, възражения и становища относно изготвен проект на решение за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги приема Община Трън в срок до 23 март. След изтичането на срока на 24 март администрацията ще проведе обществено обсъждане по проекта, съобщават от Община Трън.

Изменението предвижда да се отмени таксата от 4 лева, която сега се изисква при промяна в актовете за гражданско състояние. Ще се включи и нова точка, която уточнява, че не подлежат на таксуване следните услуги: „отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние“. Срокът за публичното обсъждане е 14-дневен, а не 30-дневен, както е обикновено. Община Трън уточнява, че това се налага във връзка с: “избягване на един сериозен съдебен процес и ще се намали отрязъкът от време, през който биха действали местни норми, различни от националното законодателство”.

В мотивите, които налагат извършването на изменението, е описано, че Окръжна прокуратура-Перник е отчела, че има несъответствие между националното законодателство (Закона за гражданската регистрация и Закона за местните данъци и такси) и член 26, алинея 1, точка 27 от този подзаконов нормативен акт. Инициирано е съдебно производство, като за това е образувано административно дело, по описа на Административен съд-Перник. Атакува се текстът на член 26, алинея 1, точка 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с предложение да бъде отменен като незаконосъобразен.

След приемане на изменението се очаква положителен финансов ефект за потребителите на административната услуга, изразяващ се в безплатното й предоставяне, както и уеднаквяване на местното с национално законодателство, поясняват от общинската администрация в Трън.

Виж също...

Loading...