11 места за настаняване в област Перник изкараха 166 хиляди лева от 1 567 лица, които са пренощували в тях през месец януари

През януари 2023 година в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59,3 хиляди стаи и 121,7 хиляди легла в тях. В сравнение с януари 2022 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21,4 %, а броят на леглата в тях – с 18,4 %. За първия месец на тази година в област Перник са функционирали 11 места за настаняване, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на леглата в местата за настаняване в област Перник, функционирали през месец януари, е 477. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) е 14 787 броя. Общо 3 360 броя са реализираните нощувки, от които 904 са от чуждестранни граждани. Пренощували са 1 567 лица, от които 332 са чуждестранни граждани. 166 хиляди лева са приходите от нощувките, като 51 хиляди лева са само от чужденци.

Виж също...

Loading...