Над 130 ученици в Трънско са посетени, поради нередовно посещаване на училище през 2022 година

Годишният отчет за извършената дейност през 2022 година на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Трън беше приет от трънските общински съветници, предаде репортер на Zapadno.com.

През 2022 година със заповед на началника на Регионално управление на образованието-Перник е определен екип за обход с райони на обхват, който е извършил 5 обхода на 133 деца и техните семейства. Обходите са били във връзка с нередовно посещаване на училище, а в екипа е участвала Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Трън.

За миналата година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните индивидуално е консултирала 6 деца във връзка с насилие между деца. Три от децата са били малолетни и останалите три са били непълнолетни.

През 2022 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Трън е извършила съвместно с полицейски инспектори при Районно управление-Трън специализирана полицейска операция на територията на пограничната община. По време на операцията са посетени кафенета и питейни заведения, но не са констатирани малолетни и непълнолетни в тях. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е участвала в 6 срещи в екипа по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие за блудство, психически тормоз, непълнолетни бременни и други случаи.

Миналата година екип от социални работници при отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане”-Трън, полицейски инспектори и секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Трън е извършил 7 акции за просещи деца и не е установил такива на територията на общината.

Виж също...

Loading...