Област Перник е на 11-то място в страната по средна брутна месечна работна заплата за четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2022 година се увеличават спрямо края на септември 2022 година с 1 % и достигат 28,6 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24,1 и 14,4 %. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 5,6 % (до 7,4 хиляди), а в частния сектор – с 1,4 % (до 21,3 хиляди). В края на декември 2022 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 2,4 % в сравнение с края на декември 2021 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2022 година с 10,5 %, като достига 1 483 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 707 лева, а за частния – 1 405 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 18,4 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 11,9 %, а в частния сектор – с 21 %.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2022 година област Перник е на 11-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Виж също...

Loading...