“Държавно горско стопанство-Брезник” отпуска до 7 488 лева за изработване на планове и задание за нуждите на териториалното поделение

До 6 240 лева без включен ДДС или 7 488 лева с ДДС е прогнозната стойност на обществена поръчка за изработване на планове и задание за “Държавно горско стопанство-Брезник”, научи Zapadno.com.

За нуждите на териториалното поделение към Югозападното държавно предприятие ще трябва да се изработят задание за инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански план, план за ловностопанската дейност и дейностите по опазване от пожари.

Виж също...

Loading...