Инспектори издадоха 22 акта и 122 предписания за нарушения след проверки в обекти за производство и търговия с храни през миналата седмица

2 200 проверки извършиха инспекторите от отдели „Контрол на храните“ към Областните дирекции по безопасност на храните в цялата страна през периода 6 – 10 март. По планов контрол в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене са осъществени 1 633 инспекции, по сигнали и жалби – 74 броя. Осъществени са още 211 тематични проверки, 203 броя по регистрации по Закона за храните и 79 – в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.

За констатирани нарушения в хода на проверките са издадени 22 акта и 122 предписания, съгласно Закона за храните. Възбранени и насочени за унищожаване са 308 килограма храни без етикети, без документи за произход, унищожени са 235 килограма храни. Сред констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са: предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без идентификационна маркировка, без документи за произход, неправилно етикетиране; несъответствия на сграден фонд, материално-техническа база, технологично оборудване и незадоволително хигиенно състояние; липса на представени обективни доказателства за обезвреждане на странични животински продукти и други.

Проверките продължават. Гражданите могат да подават сигнали към Българска агенция по безопасност на храните на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн платформата на официалната интернет страница на агенцията.

Виж също...

Loading...