Обходи в Брезнишко се натъкнаха на деца, които са записани на училище в друга община или живеят в чужбина

От началото на учебната 2022/2023 година в община Брезник са сформирани два екипа за обхват. Тези екипи са обходили 12 деца на 4, 5 и 6-годишна възраст, които са били подадени като необхванати в началото на учебната година. Това разясни заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска по време на заседание на Областния координационен център за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Областна администрация-Перник, предаде репортер на Zapadno.com.

Установено е, че 8 от децата живеят в Германия, Франция и Испания. Три от необхванатите деца са върнати в детска градина “Брезица”. “Това са деца от семейства с нисък социален статус и образователен, за които мога да кажа, че образованието не е приоритет макар децата им да са толкова малки. Нямаме отпаднали деца в задължителна предучилищна възраст. Разбира се отсъстват по медицински причини и съответно си носят документите за това. Междуинституционалната координация между екипите е много добра”, поясни заместник-кметът Мария Добревска.

Кметските наместници в Брезнишко оказват голямо съдействие на екипите за обхват на деца и ученици. “При нас преобладават семейства с временна трудова заетост от дърводобива, животновъдството и така нататък. Дори наскоро получихме сигнал, че в бившо училище в село Завала има семейства и много деца има там. Проверихме ги и наистина установихме 6 деца, които се оказа, че са записани в училище в Градец и си се водят там на училище. Децата бяха там и кметският наместник ни каза, че продължават да са там. Това е един пример, който не знам как да го дам – като добър или лош. Ние сме си свършили работата, но не можем да накараме родителите да си запишат децата в училището в Брезник, защото те са записани в Градец”, каза още Мария Добревска.

В началото на учебната 2022/2023 година са обходени 6 ученици, които са показани в системата като необхванати. “Оказа се, че четирима са в чужбина. Един ученик е бил в приемно семейство и след това е преместен. Вероятно е записан след нашия обход там, където е преместен в друго семейство. И един ученик се води на адрес в Брезник, но живееше в Перник при бащата. Родителите са разделени. Ние сме подали информацията и вероятно колегите от Перник са обходили ученика и той е върнат в училище. За съжаление имаме ученици с голям брой отсъствия, за които съответно директорите взимат мерките на училищно ниво и след това ги подават към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. От септември до края на януари сме образували 9 възпитателни дела и 8 консултативни кабинета. Консултативният кабинет е помощен орган към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. На възпитателните дела са наложени мерки, както на учениците, така и на родителите. Имаме двама поставени под възпитателен надзор, за които се грижат обществени възпитатели. Другите са с предупреждения. За радост тези, които са с предупреждения посещават вече редовно училище. От директора на гимназията ни е подадена информация, че от края на първи срок са отписани четирима ученици за голям брой неизвинени отсъствия”, каза заместник-кметът на община Брезник.

Здравният медиатор в община Брезник Даниела Захова много добре съдейства на екипите за обхват на деца и ученици, когато е необходимо, отбеляза още Мария Добревска.

Виж също...

Loading...