Ръководствата на ловните сдружения на Брезник, Трън, Перник и Радомир обсъдиха важни теми на среща на Бърдото

Започна провеждането на регионалните срещи на ръководството на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ със сдруженията от страната, като поводът са последните промени в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, съобщиха от организацията.

След две години борба, усилията на ловната общност се увенчаха с успех и 30 % от вноската за стопанисване на дивеча, които отиваха в държавния бюджет, се върнаха при ловците. Тези средства ще постъпват в Националната програма за разселване на дивеч на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, като ще могат да се изразходват само за разселване.

Представителите на сдруженията в Благоевград, Разлог, Гоце Делчев и Петрич се обединиха около хибридния вариант, като се предлага, ако средствата от разчета на дадено сдружения не бъдат изразходвани по предназначение 2 – 3 години, те да преминат в първия стълб.

Трябва да се отбележи, че едно от основните предимства на хибридния вариант е, че средствата по първия стълб могат да се използват не само за разселване на дивеч, но и за изграждане на биотехнически съоръжения, например. Докато по втория стълб са само за разселване.

Подобна бе дискусията и в град Брезник, където ръководствата на сдруженията в Брезник, Трън, Радомир, Перник и представителите Ловно рибарско сдружение-Дупница също предпочетоха хибридния вариант с два стълба за финансиране по националната програма. Подчертано бе, че е необходима модернизация на производствените стопанства на фирма „Сокол-БЛРС“, за да се увеличи тяхната ефективност и да не се намали себестойността на произведения дивеч.

Особено внимание бе обърнато на факта, че ако не се ограничи бракониерството, въпреки влагането на повече парични средства за разселване на дребен и едър дивеч резултатите ще бъдат незадоволителни.

През преходната 2023 година, поради повечето средства по националната програма се очаква сдруженията да увеличат своите заявки за фермерно произведен дивеч за разселване, но ако не е възможно те да бъдат задоволени, сдруженията ще могат да предоговорят заявките си и така да върнат средства в своите бюджети.

Снимка: Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“

Виж също...

Loading...