Екоексперти на извънредни проверки в Трънско след издадени позволителни за сеч в близост до защитена местност

Извънредни проверки са извършени в защитената местност „Находища на алпийски тритон в Руй планина“, която се намира в землищата на трънските села Рани луг и Насалевци, предаде репортер на Zapadno.com.

Инспекциите са извършени в началото на 3 февруари тази година по постъпило писмо от Министерство на околната среда и водите. В тях са участвали представители на Регионална инспекция по околната среда и водите-София, Регионална дирекция по горите-Кюстендил, “Държавно горско стопанство-Трън” и общинско предприятие “Трънска гора”.

Извънредните проверки са извършени във връзка с издадени позволителни за сеч в землищата на селата Рани луг и Насалевци, които е възможно да попадат в границите на защитената територия. При инспекциите не са установени нарушения на Закона за защитените територии, поясниха от Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Защитена местност „Находища на алпийски тритон в Руй планина“ е с площ близо 50 декара и бе обявена за такава през 2022 година. Целта на обявяване за защитената местност е опазване на животинския вид Алпийски тритон и неговото местообитание, както и опазване на размножителни местообитания на други консервационно значими видове земноводни животни. Редицата са забраните в защитената територия, като една от тях е свързана с извеждане на сечи, но се прави изключение за санитарна, принудителна, а при доказана необходимост – и на техническа такава.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – архив

Виж също...

Loading...