Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник за януари се е увеличила с близо 10 % спрямо същия месец на 2022 година

През януари 2023 година в област Перник са функционирали 11 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 242 стаи и 477 легла в тях. В сравнение с януари 2022 година общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 83,3 %, а на леглата в тях – със 74,1 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 година е 1 567. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през януари, са 1 235 и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 332 и са реализирали средно по 2,7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през януари 2023 година е 22,7 %, като спрямо януари 2022 година нараства с 9,6 процентни пункта.

Виж също...

Loading...