“Водоснабдяване”-Брезник предупреди ВиК-Перник за натрупани борчове в размер на над половин милион лева

Управителят на “Водоснабдяване”-Брезник инженер Иван Ковачев е изпратил предупредително писмо до ВиК-Перник. Това информира самият той за вестник “Съперник“. Поводът за това са натрупаните от ВиК-Перник задължения за над половин милион лева към брезнишкото общинско дружество за получената и инкасирана вода от язовир “Красава”, която се подава на жителите на община Брезник за питейно-битови цели.

В изпратеното в последния работен ден на миналата седмица писмо от брезнишкото предприятие се напомня, че през 2016 година е сключено двустранно споразумение между двете дружества, на базата на сключен договор от 2014 година. Съгласно това споразумение, “Водоснабдяване”-Брезник, в качеството си на оператор, продава на ВиК-Перник, в качеството му на потребител, питейна вода от язовир “Красава” за задоволяване на потребностите на жителите на общината. След издаването в края на месеца на фактурата за закупеното количество вода, ВиК-Перник се задължава, на базата на подписаното споразумение, в тридесетдневен срок да заплати дължимата сума.

Управителят на брезнишкото дружество напомня, че този ангажимент не се изпълнява от страна на управителя на ВиК-Перник. Като доказателство инженер Ковачев посочва конкретни факти. В края на 2021 година задълженията на ВиК-Перник към брезнишкото общинско дружество са възлизали на 432 201 лева и 18 стотинки. В края на 2022 година, дългът вече достига сумата от 503 115 лева и 42 стотинки. Към 16 март 2023 година задълженията на ВиК-Перник вече възлизат на 537 338 лева и 16 стотинки. “От гореизложеното е видно, че ВиК-Перник не изпълнява Споразумението от 01.07.2016 година. На проведена с Вас среща през февруари 2023 година, Вие поехте ангажимент, с който се задължихте да превеждате по две фактури за всеки от следващите три месеца, с което задълженията да достигнат размера, дължим към 31.12.2021 година. До този момент не се изпълнява и тази устна договорка. Всичко това създава сериозни затруднения в работата на “Водоснабдяване” ЕООД Брезник, което създава риск от неспазване на технологичните и хигиенни норми за извършване на основната дейност. Имайки предвид създалата към момента фактическа обстановка, която е резултат на Вашето бездействие, представляваното от мен общинско дружество “Водоснабдяване” ЕООД Брезник, ще бъде принудено да предприеме незабавни действия за събиране на сумите по общия ред”, заявява в писмото си инженер Иван Ковачев.

На въпроса какъв срок за доброволно плащане на дължимите суми се поставя на ВиК-Перник, инженер Иван Ковачев поясни: “Седемдневен срок ще дадем. Ако в този срок ВиК не прояви желание да започне да намалява дълга си към нас, ще заведем съдебен иск с всички произтичащи от това последствия. Смятам, че ние проявявахме до сега много голямо разбиране. Бедата е, че заради неплащане на задълженията, ние едва оцеляваме. Община Брезник не може да допусне дружеството да бъде доведено до фалит, заради ВиК-Перник”.

Управителят на ВиК-Перник инженер Борислав Иванов поясни, че дружеството е има финансови проблеми, но полага всички усилия да си плаща задълженията. “Още в сряда, тази седмица, ще преведем дължимата за месеца сума на брезнишкото предприятие. Ние не сме заявявали, че няма да си плащаме задълженията и това съм го заявил на инженер Ковачев. Но той е в правото си да защитава интересите на дружеството, което управлява”, заяви инженер Борислав Иванов.

Управителят на общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник коментира, че очаква тази седмица ВиК-Перник да извърши плащането си за предходен месец, но въпреки това няма да е от голямо значение на фона на над половин милион лева натрупани дългове. “Последната половин година и малко повече изчезна регулярността по плащанията и започнаха наново да се увеличават задълженията, което е притеснително. А и аз съм длъжен като управител на общинско дружество да търся тези приходи”, поясни за Zapadno.com управителят на “Водоснабдяване”-Брезник инженер Иван Ковачев. Ръководството на общинското дружество е провело разговори и срещи с управителя на ВиК-Перник с цел да се погасят задълженията към “Водоснабдяване”-Брезник преди да пристъпи към уведомителното писмо. Следващите стъпки ще бъдат търсене на парите по съдебен ред.

Управителят на ВиК-Перник инженер Борислав Иванов потвърди, че до четвъртък включително се очаква задължението за един месец да бъде изплатено към общинското дружество. Той добави, че докато цената на водата не се вдигне, ще бъде трудно на ВиК-Перник да изплаща някои задължения към доставчици и фирми.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...