Домакинства от град Брезник и село Конска ще бъдат включени в наблюдение на домакинските бюджети, което ще помогне за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера

В началото на април Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната, започва провеждането на наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2023 година. В него ще вземат участие 72 домакинства от област Перник, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 24 домакинства. В периода април – юни домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. В област Перник изследването ще се проведе в градовете Брезник, Перник и Радомир, както и в селата Дрен, Конска и Рударци.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро-Югозапад, отдел „Статистически изследвания-Перник“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на Националния статистически институт. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076 688 652 в Териториално статистическо бюро-Югозапад, отдел „Статистически изследвания-Перник“.

Виж също...

Loading...