Обикновени домакинства в градовете Брезник и Трън ще бъдат изследвани за доходите и условията на живот от анкетьори, които ще се легитимират със служебна карта

През периода март – юни Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания-Перник“, Териториално статистическо бюро-Югозапад провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1 700 от 2019 година на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Наблюдението за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво, съобщиха за Zapadno.com от отдел „Статистически изследвания-Перник“.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За България размерът на извадката в панела за 2023 година е около 9 400 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода март – юни 164 домакинства на територията на област Перник ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвани-Перник“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро-Югозапад към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Перник може да се получи на телефон 076 688 656 в Териториално статистическо бюро-Югозапад, отдел „Статистически изследвания – Перник“.

В област Перник изследването ще се проведе в градовете Брезник, Трън, Батановци, Перник и Радомир, както и в селата Байкалско, Бобораци, Богданов дол, Калище, Лева река, Лобош, Люлин, Прибой, Рударци и Студена.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...