Драконови мерки на пътя: Влязоха в сила новите по-строги санкции за шофьорите, извършили прегрешения по време на движение

От днес, 24 март, влиза в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 година за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение. Наредбата е обнародвана в “Държавен вестник” е с нея се изменят санкциите за нарушения, извършени от водачите на моторни превозни средства, предаде репортер на Zapadno.com.

За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на моторни превозни средства се отнемат контролни 8 точки за управление на автомобил, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух е над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително, а 12 контролни точки се отнемат при показания на издишвания въздух над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. Когато нарушението е повторно от талона на водача се отнемат 20 контролни точки.

При отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози се отнемат 15 контролни точки.

8 контролни точки ще бъдат отнемани за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места. С 10 точки ще трябва да се раздели водачът, ако управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.

За движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала санкцията е 10 контролни точки. Движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път ще струва 15 контролни точки на нарушителя. При повторно нарушение на движението в лентата за принудително спиране по автомагистрала или в платното за насрещно движение по магистралата и скоростен път санкцията ще е 20 контролни точки.

13 контролни точки ще се отнемат за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, а 10 за управление на технически неизправно пътно превозно средство при констатирани опасни неизправности. Санкцията при нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез е 10 точки. За превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 километра в час по член 182, алинея 1, точка 6 и алинея 3, точка 6 от Закона за движение по пътищата ще се отнемат 18 контролни точки. При повторно превишаване на скоростта с над 50 километра в час по член 182, алинея 1, точка 6 и алинея 3, точка 6 от Закона за движение по пътищата ще се отнемат 21 точки. От водача-нарушител ще се отнемат 26 точки при системно превишаване на скоростта по член 182, алинея 1, точка 4 – 6, алинея 2, точка 4 – 6 и алинея 3, точка 4 – 6 от Закона за движение по пътищата.

При неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението, санкцията е 10 контролни точки. Също толкова точки ще се отнемат и при неправилно изпреварване, без да се създава опасност за движението. 8 контролни точки ще се отнемат за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете на водача. С 10 контролни точки ще трябва да се разделят нарушителите, които не изпълняват задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...