Нивите в Брезнишко заемат 196 хиляди декара или 71,2 % от всички обработваеми земи в общината, които се простират на 275 хиляди декара

Земеделската земя в община Брезник заема 275 хиляди декара. В структурата на обработваемите земи нивите заемат най-голям дял 71,2 % и са в размер на 196 хиляди декара. Това става ясно от Общинската програма за опазване на околната среда за периода 2021 – 2028 година, приета от Общински съвет-Брезник на 28 октомври 2022 година.

Статистиката за земеделската земя в Брезнишко показва, че обработваемата такава се усвоява едва на 30 %. Една от основните причини за това е голямата й раздробеност, която не привлича инвеститорите. Животновъдството, като втори подотрасъл в аграрния сектор също е в продължителна криза. Броят на животните е намалял в пъти и понастоящем е сведен до 1 245 говеда, в това число 933 крави, 60 биволи (в това число 38 биволици). 2 680 са овцете, от които 2 260 овце-майки. Козите наброяват 1 080, като от тях 980 са кози-майки.

Поземлените ресурси и природни условия в общината силно благоприятстват развитието на растениевъдство и животновъдство, но на този етап не се използват ефективно, пише в стратегическия документ.

Виж също...

Loading...