Около 150 тона строителни отпадъци от община Брезник са откарани в София чрез заплатена услуга през 2021 година

През 2021 година 149 тона строителни отпадъци от територията на община Брезник са откарани на депото за строителни отпадъци “Враждебна” в столичния район “Кремиковци”. Това става ясно от Общинската програма за управление на отпадъците на Община Брезник за периода 2021 – 2028 година. Програмата е приета с решение на Общински съвет-Брезник от 28 октомври 2022 година.

Програмата за управление на отпадъците на Община Брезник е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 година за период, който съвпада с периода на действието му, като се актуализира при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

До 2020 година не съществуваше система, която да гарантира наличието на достоверна информация за количеството образуващи се строителни отпадъци на територията на община Брезник за година. От началото на 2021 година към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги се добави услуга за наемането и извозването на контейнер до площадка за третиране на строителни отпадъци със специализирана техника – двураменен контейнеровоз, по кантарни бележки от „Софинвест“ЕАД – разтоварище „Враждебна“ за 2021 година са откарани 149 тона строителни отпадъци, пише в плановия документ.

Чрез услугата желаещите могат да наемат контейнер, като имат избор какъв да е обема на съда, който им се предоставя. Наемът на контейнера е фиксиран, а за извозването на строителните отпадъци има цена на километър, в зависимост от разстоянието от мястото на събиране на боклука до депото в столичния квартал “Враждебна”.

Преди месец Община Брезник обяви инвестиционно предложение за изграждане на център за окончателно обезвреждане на строителни инертни отпадъци. Предвижда се лощадката да е с площ 30 417,6 квадратни метра и ще приема за рециклиране строителни отпадъци получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...