Обхватът за предоставяне на еднократни помощи за деца се разширява, от учебната 2023/2024 година пари ще се предоставят за ученици в определени класове

На заседанието си на 29 март Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, произтичащи от изменението на закона в края на миналата година. С тях се регламентират редът и условията за предоставяне на еднократни помощи за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. От учебната 2023/2024 година тези помощи ще се предоставят за всички деца, независимо от това дали са записани в държавно, общинско или частно училище. С включването на новите три групи ученици се очаква от този вид подкрепа да бъдат обхванати общо 156 000 деца, съобщиха от Агенция за социално подпомагане.

Помощта ще се предоставя без доходен критерий. Запазва се срокът за подаване на заявление-декларация за отпускането й като се подава след записване на детето в училище до 15 октомври на съответната учебна година. Прецизират се разпоредбите в частта на подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител, както и подкрепата на самотните осиновители. С цел облекчаване на административната тежест за семействата е прецизиран и редът за осъществяване на електронен обмен на данни относно учебната заетост на децата между Министерството на образованието и науката и Агенцията за социално подпомагане.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...