Центърът за настаняване от семеен тип в Трън да е със самостоятелна кухня и подменено обзавеждане до края на месец юни

Община Трън има намерение да кандидатства с проектно предложение за обособяване и оборудване на самостоятелна кухня и подмяна на материалната база в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания в града. Кандидатстването ще е по Фонд “Социална закрила” и ще се извърши след решение от Общински съвет-Трън, което беше взето на редовно заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Предложението за кандидатстване е свързано с докладна от управителя на социална услуга от резидентен тип и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Трън, според която Центърът за настаняване от семеен тип трябва да бъде със своя кухня и да бъде подменено обзавеждането. Тези нововъведения са свързани с новия Закон за социалните услуги, неговия правилник за прилагане и Наредбата за качество на социалните услуги. Крайният срок за обособяване на самостоятелна кухня и подмяна на обзавеждането на Центъра за настаняване от семеен тип в Трън трябва да се извършат до 30 юни 2023 година.

Община Трън ще търси средства за нововъведенията по компонент на Фонд „Социална закрила“. Максималният размер на финансирането в рамките на индивидуален проект е до 36 000 лева с ДДС за проекти за оборудване/обзавеждане. Стойността на предвидените средствата, за които ще се кандидатства са в размер на 35 600 лева, със съфинансиране в размер на 16 % или 5 696 лева от общинския бюджет. Крайният срок за кандидатстване е до 31 март. Ден преди това – на 30 март, общинските съветници на Трън взеха решение, с което одобряват Община Трън да кандидатства.

Виж също...

Loading...