Над 2 милиона лева държи Община Трън в банкови сметки, показват документи с бюджетната прогноза за следващите 3 години

Община Трън изготви бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 година във връзка с решение на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2024 година и указания на министъра на финансите, предаде репортер на Zapadno.com.

Документите бяха внесени за разглеждане в Общинския съвет на Трън и качени на сайта на администрацията. В обяснителна записка пред местния парламент главният специалист по бюджета на Общината уточнява, че в банковите сметки на Общината са налични 2 милиона 377 хиляди и 200 лева.

Приходната част на бюджета за 2023 година предвижда над 2 милиона лева местни постъпления – 2 163 000 лева. От Централния бъджет се очакват трансфери в размер на близо 3 милиона лева и половина – 3 406 900 лева, включително 117 384 лева за финансиране на Общинския исторически музей.

Над 70 процента от местните приходи са доходи от собственост, което включва 250 хиляди от наем на общински земи, а също и 1 милион и 250 хиляди лева от продажбата на стоки и услуги, основно от дърводобивната дейност на общинското предприятие „Трънска гора“. От местните данъци най-голям дял имат налозите върху превозните средства в размер на 185 хиляди лева. А най-малкият посочен данъчен приход е от туризма, който през миналата година е донесъл около 700 лева на общината, а тази година се очаква да достигне 1 000 лева.

Таксата за битови отпадъци се очаква да донесе 245 хиляди лева на Община Трън. През 2022 година едва 8 лева са постъпили като такса за притежаване на куче, но местната власт планира през 2023 година да повиши този приход до 1 000 лева.

Общината съобщава в официалните си документи, че местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им.

В разходните графи правят впечатление трите най-големи суми. Едната е 1 милион лева за заплати на персонала. Друг 1 милион е предвиден да отиде за външни услуги на Община Трън. Над 2 милиона и 700 хиляди лева са за ремонт на дълготрайни материални активи.

В прогнозата за 2024, 2025 и 2026 година Трън не предвижда съществени промени. Очакваните собствени приходи са в размер на 2 милиона и 113 хиляди лева годиншно, а разходите ще са на стойност над 5 милиона и 402 хиляди лева.

Виж също...

Loading...