В териториалното поделение на НОИ за област Перник са подадени 1,39 % от всичките декларации за трудови злополуки в страната през 2022 година

През 2022 година в Националния осигурителен институт са декларирани общо 2 803 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2 582, като 2 141 са станали на работното място, а 441 – при отиване или връщане от работа. Смъртните злополуки са 84, от които 10 са с жени. Загубените календарни дни от трудови злополуки са общо 173 731, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Разпределението на трудовите злополуки по икономически сектори на Класификацията на икономическите дейности показва, че от общо 21 икономически сектора в двайсет са допуснати трудови злополуки. Единствено в сектор „Т – дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление” няма допуснати трудови злополуки. Секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са: „Преработваща промишленост” (599), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (307), „Транспорт, складиране и пощи” (305), „Строителство“ (160), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (115), „Добивна промишленост“ (89), „Образование“ (84), „Държавно управление“ (83). Тези, в които са допуснати най-малко инциденти по време на работа са: „Дейности на екстериториални организации и служби” (1), „Финансови и застрахователни дейности“ (7) и „Операции с недвижими имоти” (8).

През миналата година в териториалното поделение на Националния осигурителен институт за област Перник са подадени 1,39 % от всичките подадени декларации за трудови злополуки в страната. Разпределението показва, че коефициентът за региона е нисък и след него се нареждат областите Хасково, Враца, Ямбол, Разград, Ловеч, Кърджали, Добрич, Кюстендил, Видин, Силистра и Монтана.

Снимка: Национален осигурителен институт

Виж също...

Loading...