Земеделските стопани, които имат засегнати насаждения от отрицателните температури през март, могат да подават заявления за теренна проверка за оценка на щети

В резултат на регистрираните в края на месец март 2023 година отрицателни минимални температури между -2º и -6º по Целзий, критични за овощните видове, встъпили във фаза цъфтеж се наблюдават сериозни щети (80 – 100 %) върху плодните дървета, съобщиха от Министерство на земеделието.

В тази връзка, земеделските стопани, които имат засегнати насаждения, могат да подават заявления за извършване на оглед и оценка на щетите в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в срок до 10 работни дни след възникване на събитието.

Предвид спецификата в развитието на овощните видове и необходимостта от повече от един оглед, проверките от постоянно действащите експертни комисии ще се извършват в период от 3 до 4 седмици след подаване на заявлението от земеделския стопанин.

По този начин ще може да се направи точна оценка за процента на щетите, нанесени от ниските температури.

Виж също...

Loading...