Насочиха за унищожаване 732 килограма храни, 60 кокоши яйца и 142 литра олио

Миналата седмица по време на официалния контрол в цялата страна, от Българската агенция по безопасност на храните са извършили общо 2 484 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене. Проверките са по планов контрол, по сигнали и жалби, и тематични, съобщиха от Българска агенция по безопасност на храните.

Издадени са общо 23 акта за административно нарушение и 112 предписания. Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност на храните възбраниха и насочиха за унищожаване 732 килограма и 400 грама храни от животински и неживотински произход, 142 литра рафинирано слънчогледово масло, както и 60 броя кокоши яйца.

Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, без документи за произход и без етикетировка, неправилно съхранени, несъответствия по сграден фонд, незадоволително хигиенно състояние, както и нерегистрирани по Закона за храните работещи обекти.

Виж също...

Loading...