Ученици трънското училище слушаха за наркотици, трафик на хора, престъпления и други теми чрез образователна програма, представена от съдията на Трън

Районният съд в Трън представи различни теми чрез образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съобщиха от съдебната институция.

През учебната 2022/2023 година по образователната програма се разгледаха 7 теми, изготвени и представени от председателя на Районни съд съдия Петър Симеонов. На 7 октомври 2022 година с ученици от трънското средно училище “Гео Милев” бе разглеждана темата „Разпределение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната власт. Висш съдебен съвет”. Втората тема беше разглеждана на 21 октомври миналата година. Чрез нея ученици се запознаха със статута на магистратите и научиха повече за професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“. Третата тема, разглеждана на 18 ноември 2022 година, разгледа правата и отговорностите според законите, наказателното правосъди и други подробности от наказателноправния характер. Четвъртата тема, разглеждана през миналата година, беше озаглавена: „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие.” Материали бяха разработени и изпратени на учениците по електронната поща на училището.

На 20 януари тази година ученици от училището в Трън гостуваха в съдебната институция на Трън за разглеждането на петата тема по образователната програма. Съдия Петър Симеонов разгледа проблемите по тема: „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашно насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“.

На 21 февруари беше разработена за учениците шестата тема, озаглавена: „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“ По нея беше изготвена и презентация.

На 21 март беше представена седмата тема заедно с презентация по проблемите, свързан с трафика на хора. Бяха разгледани видовете трафик и целите, с които се експлоатират деца и хора, както превенцията и държавните органи, към които могат да се обърнат за помощ.

Снимка: Районен съд-Трън

Виж също...

Loading...