Средното годишно арендно плащане за ниви в Брезнишко е 18 лева за декар, а за Трънско с лев по-малко или 17 лева

Комисия към Областна дирекция “Земеделие”-Перник е определила размера на средното годишно арендно плащане за 2022 година по землища и общини в региона, предаде репортер на Zapadno.com.

Комисията е заседавала на 24 януари тази година и е определила размера на средното годишно арендно плащане за 2022 година по землища и общини, съгласно разпоредбата на параграф 2е, алинея 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи въз основа на данни предоставени от общинските служби по земеделие за средната стойност на арендните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие, за съответното землище и община. Размерът на средното арендно плащане е определен по начин на трайно ползване на имотите по методика одобрена от министъра на земеделието, поясняват от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

Данните от съответната общинска служба по земеделие са предоставени при игнориране на суми за рентно плащане под 5 лева и над 80 лева. В случайте, когато в дадено землище не са регистрирани вписани многогодишни договори, то за него комисията прие средното годишно арендно плащане изчислено за съседно землище, с близки топографски (географски) характеристики. Съгласно методиката, при определяне на средното годишно арендно плащане за съседно землище, се оказа, че в доста случаи няма регистрирани договори и в съседни землища, а при тези, за които има, географските характеристики са твърде различни, в сравнение със землищата без регистрирани договори и съответно арендното плащане не би отговаряло на действителните условия, добавиха от Областна дирекция “Земеделие”-Перник.

На база стопанска 2021/2022 година средно годишното арендно плащане за ниви в община Брезник е 18 лева на декар, 13 лева на декар за ливади, 10 лева на декар за пасища, мери и 13 лева на декар за трайни насаждения. Средното годишно арендно плащане за ниви в Брезнишко е най-високо в землището на село Сопица, където е 22 лева на декар, а най-ниско в село Брусник – 7 лева на декар.

На база стопанска 2021/2022 година средно годишното арендно плащане за ниви в община Трън е 17 лева на декар, 17 лева на декар за ливади и 17 лева на декар за пасища, мери. Средното годишно арендно плащане за трайни насаждения в пограничната община е 20 лева на декар. Най-високо е средното арендно плащане за ниви в землището на село Милославци – 22 лева на декар, а най-ниско е 5 лева на декар в селата Докьовци и Лева река.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...